Fusionskøkken – hvad er det ?

I flere generationer tilbage er min familie landmænd og vi skal ikke mange gernerationer tilbage, før det at drive landbrug udelukkende handlede om at forsørge familien.
Og ja, man kan påpege at landbrug stadig handler om at forsørge familien, men skal vi ikke tage denne debat en anden gang.

I mine bedsteforældres generation afhang udbyttet på markerne meget af nedbørsmængden, for der kunne ikke vandes. De gode år gjorde det muligt at overleve de dårlige, hvis landbo-familien holdt hus med hvad de havde.
Det vil sige at man så vidt muligt fremavlede og fremstilte det familien havde behov for, så overskuddet af indtjeningen kunne sættes til side (spares op).

I mine forældres generation var der stadig mange penge at hente ved at dyrke alt frugt og grønsager selv, ja det var vel egentlig en forudsætning for at have en stor børneflok.

Som landmand var det naturligt for mig at fortsætte traditionen med egen produktion. Da jeg fik børn var det ikke længere den økonomiske gevinst, som var motivationen, men min indsigt i konventionel landbrug. I mit hoved gav det ingen mening at pøse gift ud på fødevarer og ned gennem jorden til drikkevandet.

Når man har egen produktion, skal råvarerne bruges når de er der. Da jeg var yngre synes jeg det var lidt af en udfordring, men øvelse gør mester. Ud fra opskrifter mv og sammen med råvarer udbuddet udvikler menuerne sig. Det traditionelle mad bliver “tvistet” og nye sammensætninger opstår, fordi vi lader os inspirere fra hele verden.

Heraf ordet fusionskøkken !